Nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji dla firm z sekto

nopic
Zobacz wszystkie ogłoszenia Consultimo
Typ: Szukam pracy
Szanowni Państwo,

Zapraszam do współpracy przy opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej w ramach planowanego na dni 10 kwietnia – 9 maja br naboru wniosków dla przetwórców pt „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój PROW 2014-2020”.

Ogólne zasady:

O pomoc może ubiegać się podmiot, który:
• wykonuje działalność w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych
• prowadzi działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo;
Pomoc jest udzielana w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.
Refundacji podlegają koszty inwestycji kwalifikującej się do wsparcia, poniesione przez beneficjenta, w wysokości do 50 % kosztów kwalifikowalnych.
Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi :
• 3 mln zł, w przypadku przedsiębiorstw zajmujących się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych;
• 15 mln zł, w przypadku przedsiębiorstwa będącego związkiem grup producentów rolnych lub zrzeszeniem organizacji producentów w rozumieniu przepisów ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach.
Minimalna wysokość pomocy przyznana na realizację jednej operacji wynosi 100 tys. zł.

Do kosztów operacji, które kwalifikują się do wsparcia, zalicza się m.in. koszty:
1. zakupu (wraz z instalacją)
1. maszyn lub urządzeń do:
1. magazynowania lub przygotowania produktów rolnych do przetwarzania,
2. przetwarzania produktów rolnych,
3. magazynowania produktów rolnych lub półproduktów oraz przygotowania ich do sprzedaży,
4. przetwarzania lub magazynowania produktów rolnych wyposażonych w instalacje związane z ochroną środowiska i przeciwdziałaniem zmianom klimatu, wymienionym w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
2. aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania,
3. oprogramowania służącego do zarządzania przedsiębiorstwem lub sterowania procesem produkcji, lub magazynowania;
4. wdrożenia systemów zarządzania jakością;
2. budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją:
1. budynków i budowli wykorzystywanych do produkcji, magazynowania, handlu hurtowego lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych (obiektów podstawowych),
2. budynków i budowli infrastruktury technicznej związanej z użytkowaniem obiektów podstawowych,
3. pomieszczeń higieniczno-sanitarnych,
"Koszty budowlane" będą kwalifikowane wyłącznie w zakresie niezbędnym do wdrożenia inwestycji polegającej na zakupie maszyn i urządzeń, natomiast zakup środków transportu i używanych maszyn, urządzeń lub sprzętu jest całkowicie wykluczony z finansowania.
3. przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności:
1. kosztorysów,
2. projektów technologicznych, architektonicznych lub budowlanych,
3. przygotowania biznesplanu,
4. sprawowania nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego w wysokości nieprzekraczającej 10 % pozostałych kosztów kwalifikowalnych
Cena:
Kontakt:
Consultimo
Telefon: +48604969791
Warszawa
Mazowieckie
E-mail: maria.noll@consultimo.pl
Data dodania: 2017-03-24
Mleczarstwo Moeschle

Szukaj - Katalog Firm

Porady

Ciekawostki mleczarstwo historia

Praprzodkiem bydła domowego był tur, udomowiony ...

Kawa z mlekiem? To bardzo niebezpieczne

mleczarnie portal

Przez dzbanki do mleka i śmietanki. Nie wyobrażasz sobie kawy bez mleka albo śmietanki- Lepiej ...

Składniki odżywcze mleka

mleczarnie portal

Mleko jest jednym z najbardziej odżywczych i najważniejszych produktów w diecie człowieka. Wszystkie rodzaje mleka i ...

Najczęściej czytane

Mleczarnie, Zakłady mleczarskie, Mleko, Nabiał, Sery, Przemysł mleczarski, Mleczarstwo, Targi, Firmy, Ogłoszenia, Produkty, Porady, Artykuły Mleczarnie, Zakłady mleczarskie, Mleko, Nabiał, Sery, Przemysł mleczarski, Mleczarstwo, Targi, Firmy, Ogłoszenia, Produkty, Porady, Artykuły