Nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji dla firm z sekto

nopic
Zobacz wszystkie ogłoszenia Consultimo
Typ: Szukam pracy
Szanowni Państwo,

Zapraszam do współpracy przy opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej w ramach planowanego na dni 10 kwietnia – 9 maja br naboru wniosków dla przetwórców pt „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój PROW 2014-2020”.

Ogólne zasady:

O pomoc może ubiegać się podmiot, który:
• wykonuje działalność w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych
• prowadzi działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo;
Pomoc jest udzielana w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.
Refundacji podlegają koszty inwestycji kwalifikującej się do wsparcia, poniesione przez beneficjenta, w wysokości do 50 % kosztów kwalifikowalnych.
Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi :
• 3 mln zł, w przypadku przedsiębiorstw zajmujących się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych;
• 15 mln zł, w przypadku przedsiębiorstwa będącego związkiem grup producentów rolnych lub zrzeszeniem organizacji producentów w rozumieniu przepisów ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach.
Minimalna wysokość pomocy przyznana na realizację jednej operacji wynosi 100 tys. zł.

Do kosztów operacji, które kwalifikują się do wsparcia, zalicza się m.in. koszty:
1. zakupu (wraz z instalacją)
1. maszyn lub urządzeń do:
1. magazynowania lub przygotowania produktów rolnych do przetwarzania,
2. przetwarzania produktów rolnych,
3. magazynowania produktów rolnych lub półproduktów oraz przygotowania ich do sprzedaży,
4. przetwarzania lub magazynowania produktów rolnych wyposażonych w instalacje związane z ochroną środowiska i przeciwdziałaniem zmianom klimatu, wymienionym w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
2. aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania,
3. oprogramowania służącego do zarządzania przedsiębiorstwem lub sterowania procesem produkcji, lub magazynowania;
4. wdrożenia systemów zarządzania jakością;
2. budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją:
1. budynków i budowli wykorzystywanych do produkcji, magazynowania, handlu hurtowego lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych (obiektów podstawowych),
2. budynków i budowli infrastruktury technicznej związanej z użytkowaniem obiektów podstawowych,
3. pomieszczeń higieniczno-sanitarnych,
"Koszty budowlane" będą kwalifikowane wyłącznie w zakresie niezbędnym do wdrożenia inwestycji polegającej na zakupie maszyn i urządzeń, natomiast zakup środków transportu i używanych maszyn, urządzeń lub sprzętu jest całkowicie wykluczony z finansowania.
3. przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności:
1. kosztorysów,
2. projektów technologicznych, architektonicznych lub budowlanych,
3. przygotowania biznesplanu,
4. sprawowania nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego w wysokości nieprzekraczającej 10 % pozostałych kosztów kwalifikowalnych
Cena:
Kontakt:
Consultimo
Telefon: +48604969791
Warszawa
Mazowieckie
E-mail: maria.noll@consultimo.pl
Data dodania: 2017-03-24
Mleczarstwo Moeschle

Szukaj - Katalog Firm

Porady

Jogurt – lekarstwo ze sklepowej lodówki

mleczarnie portal

W spisie naszych zakupów bardzo często pojawia się jogurt. Kupujemy, bo jest smaczny, zdrowy, zaspokaja gł...

Rejestracja Redykołki

mleczarnie portal

Jako Chronionej Nazwy Pochodzenia - Redykołka W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowane zostało rozporządzenie ...

Składniki odżywcze mleka

mleczarnie portal

Mleko jest jednym z najbardziej odżywczych i najważniejszych produktów w diecie człowieka. Wszystkie rodzaje mleka i ...