Porady, Know-How

Krowa w laktacji potrzebuje odpowiednie ilości światła, powietrza i ruchu.

Takie warunki są niezbędne dla zdrowia i dobrostanu krów

Najlepszy dobrostan: przyjemne i wygodne legowiska

Ponad 80% krów znajdujących się na legowiskach, musi leżeć

Ponad 80% leżących krów, powinno przeżuwać

Ponad 80% stojących krów, musi pobierać paszę

Mniej niż 20% stojących krów, powinno przeżuwać

Raz w tygodniu należy dokładnie wydezynfekować legowiska, stosując 50 g SanoSan® (ok. 2 garści na legowisko)

 

Krowy muszą mieć stały dostęp do wody. Najlepiej sprawdzają się poidła wannowe, z których krowy mogą pić długimi łykami. Woda musi czysta i smakować

Dawka musi być regularnie kontrolowana i w razie konieczności korygowana

Zawartość tłuszczu w mleku:
- Ponad 5% tłuszczu w mleku przy niskim poziomie białka na początku laktacji = niedobór energii (ketoza)
- Poniżej 4,4% tłuszczu w mleku = niedobór cukrów w żwaczu, złu stosunek skrobia: cukier (norma 3:1).

Zawartość białka w mleku: 3,3-4,0%
- Zbyt wysoki poziom białka = nadmiar energii
- Zbyt niski poziom białka = deficyt energii
- Różnica poziomu białka w mleku na początku i na końcu laktacji nie powinna być większa niż 0,3-0,4%.

Stosunek białko:tłuszcz
- Przy niższym stosunku jak 1:1,2 = za mało włókna w dawce (kwasica)
- Przy wyższym stosunku niż 1:1,2 = za małe energii w dawce (ketoza)
Poziom mocznika w mleku: 25-30 mg/ dl
- zbyt wysoki poziom mocznika = nadmiar białka
- zbyt niski poziom mocznika = niedobór białka

Zawartość komórek somatycznych w mleku < 150.000 komórek/ ml = zdrowe wymię

Bakterie w mleku < 30.000 bakterii/ ml = mleko higieniczne

Zawartość laktozy w mleku: 4,8%
- Niska (4,5- 4,6%) = zdrowe wymię
- Za wysoka (>5%) = infekcje
Aktywność przeżuwań
- > 60 przeżuwań na 1 kęs = za dużo włókna
- < 50 przeżuwań na 1 kęs = za mało włókna
Konsystencja odchodów:
- Zbyt stała = dawka zawiera za mało białka lub za mało wody
- Zbyt płynna = dawka zawiera za dużo skrobi nie strawnej w żwaczu i/ lub za dużo białka
- Kał rozwodniony = niedobór białka
- Ziarno zbóż lub kukurydzy w kale = strata energii; jakie jest przygotowanie paszy?
- Gnojówka się pieni = za dużo skrobi niestrawnej w żwaczu
- Resztki włókna w odchodach = za mało energii (cukier i/ lub skrobia) w żwaczu lub za dużo włókna
- Różne odchody w całym stadzie = selekcjonowanie paszy

Mocz:
- Bez zapachu, klarowny, pH ok. 7 = dobra przemiana materii
- Zapach potu, mętny = uszkodzenia nerek

Mikroelementy:
- Nasada włosa jest szara do białej = niedobór miedzi
- Zwężenie/ zniekształcenie cebulki włosa = niedobór cynku
- Problemy z racicami = niedobór cynku
- Rozdwojone końcówki włosów = niedobór cynku
- Cysty na jajnikach = niedobór manganu

 

Mleczarstwo Moeschle

Szukaj - Katalog Firm

Porady

Enzym kontroluje poziom witaminy B12

mleczarnie portal

Enzym kontroluje poziom witaminy B12. Odkryto gen, którego różne warianty warunkują różnice w poziomie witaminy ...

Dietetyka - Jajko

mleczarnie portal

Jajko nie takie straszne, jak je malują. Jajo kurze, choć popularne w diecie żywieniowej, obrosło ró...

Bakterie pomagają dzieciom trawić mleko

Dzięki specyficznym bakteriom w przewodzie pokarmowym trawienie mleka przychodzi dzieciom łatwiej niż dorosłym - ...

Sonda: Produkty mleczarskie

Jaką firmę zaopatrzenia przemysłu mleczarskiego polecasz?

PT-MASZ - 7.5%
TEWES-BIS - 36.1%
SPOMASZ BEŁŻYCE - 18.7%
FB-MONT - 36.1%
ALIMP - 8.7%
UNIMASZ - 23.6%
OBRAM - 12.4%
GEA Process Engineering - 11.2%
Magyar - 24.9%
SWECO - 31.1%
DeLaval - 27.4%
A-LIMA-BIS - 8.7%
Inne - 3.7%
Głosowanie zostało zakończone : 31 grudnia 2016
Mleczarnie, Zakłady mleczarskie, Mleko, Nabiał, Sery, Przemysł mleczarski, Mleczarstwo, Targi, Firmy, Ogłoszenia, Produkty, Porady, Artykuły Mleczarnie, Zakłady mleczarskie, Mleko, Nabiał, Sery, Przemysł mleczarski, Mleczarstwo, Targi, Firmy, Ogłoszenia, Produkty, Porady, Artykuły