Porady, Know-How

Krowa w laktacji potrzebuje odpowiednie ilości światła, powietrza i ruchu.

Takie warunki są niezbędne dla zdrowia i dobrostanu krów

Najlepszy dobrostan: przyjemne i wygodne legowiska

Ponad 80% krów znajdujących się na legowiskach, musi leżeć

Ponad 80% leżących krów, powinno przeżuwać

Ponad 80% stojących krów, musi pobierać paszę

Mniej niż 20% stojących krów, powinno przeżuwać

Raz w tygodniu należy dokładnie wydezynfekować legowiska, stosując 50 g SanoSan® (ok. 2 garści na legowisko)

Krowy muszą mieć stały dostęp do wody. Najlepiej sprawdzają się poidła wannowe, z których krowy mogą pić długimi łykami. Woda musi czysta i smakować

Dawka musi być regularnie kontrolowana i w razie konieczności korygowana

Zawartość tłuszczu w mleku:
- Ponad 5% tłuszczu w mleku przy niskim poziomie białka na początku laktacji = niedobór energii (ketoza)
- Poniżej 4,4% tłuszczu w mleku = niedobór cukrów w żwaczu, złu stosunek skrobia: cukier (norma 3:1).

Zawartość białka w mleku: 3,3-4,0%
- Zbyt wysoki poziom białka = nadmiar energii
- Zbyt niski poziom białka = deficyt energii
- Różnica poziomu białka w mleku na początku i na końcu laktacji nie powinna być większa niż 0,3-0,4%.

Stosunek białko:tłuszcz
- Przy niższym stosunku jak 1:1,2 = za mało włókna w dawce (kwasica)
- Przy wyższym stosunku niż 1:1,2 = za małe energii w dawce (ketoza)
Poziom mocznika w mleku: 25-30 mg/ dl
- zbyt wysoki poziom mocznika = nadmiar białka
- zbyt niski poziom mocznika = niedobór białka

Zawartość komórek somatycznych w mleku < 150.000 komórek/ ml = zdrowe wymię

Bakterie w mleku < 30.000 bakterii/ ml = mleko higieniczne

Zawartość laktozy w mleku: 4,8%
- Niska (4,5- 4,6%) = zdrowe wymię
- Za wysoka (>5%) = infekcje
Aktywność przeżuwań
- > 60 przeżuwań na 1 kęs = za dużo włókna
- < 50 przeżuwań na 1 kęs = za mało włókna
Konsystencja odchodów:
- Zbyt stała = dawka zawiera za mało białka lub za mało wody
- Zbyt płynna = dawka zawiera za dużo skrobi nie strawnej w żwaczu i/ lub za dużo białka
- Kał rozwodniony = niedobór białka
- Ziarno zbóż lub kukurydzy w kale = strata energii; jakie jest przygotowanie paszy?
- Gnojówka się pieni = za dużo skrobi niestrawnej w żwaczu
- Resztki włókna w odchodach = za mało energii (cukier i/ lub skrobia) w żwaczu lub za dużo włókna
- Różne odchody w całym stadzie = selekcjonowanie paszy

Mocz:
- Bez zapachu, klarowny, pH ok. 7 = dobra przemiana materii
- Zapach potu, mętny = uszkodzenia nerek

Mikroelementy:
- Nasada włosa jest szara do białej = niedobór miedzi
- Zwężenie/ zniekształcenie cebulki włosa = niedobór cynku
- Problemy z racicami = niedobór cynku
- Rozdwojone końcówki włosów = niedobór cynku
- Cysty na jajnikach = niedobór manganu

 

Mleczarstwo Moeschle

Szukaj - Katalog Firm

Porady

Białko, Wapń, Ryboflawina - Zalety mleka

mleczarnie portal

Do najważniejszych i dobrze przyswajalnych przez organizm człowieka składników odżywczych pochodzących z ...

Mleczno-kakaowy antydepresant na jesienne wieczory

mleczarnie portal

Coraz chłodniej za oknem, a skoro słońce już nas nie ogrzewa, to warto zadbać o do...

Polski Związek Owczarski

Polski Związek Owczarski 02-360 Warszawa ul. Siewierska 13 tel. 022 659 58 18 fax: 022 659 58 ...