Wiadomości - Mleczarstwo

Od 14 do 16 września w XIV Forum Spółdzielczości Mleczarskiej uczestniczyło: 220 uczestników, 12 narodowości, przedstawiciele rządów z 9 krajów, 15 przedstawicieli organizacji branżowych z kraju i ze świata, 26 Prelegentów, 36 Panelistów, 17 partnerów komercyjnych, 13 partnerów honorowych, 75 Prezesów i Dyrektorów Mleczarni, ponad 70 przedstawicieli współpracujących z branżą. Podczas 3-dniowego spotkania omówione zostały tematy wielkiej wagi dla Polski, Europy i Świata.

Profesor Andrzej Babuchowski, w ciekawy sposób omówił sytuację w Polsce rok  po zniesieniu kwot mlecznych. W celu przeciwdziałania kryzysowi Komisja Europejska (KE) wprowadziła kilka działań. Przede wszystkim przeznaczyła na zwalczanie kryzysu 420 mln Euro, z czego Polsce przypadło 28,9 mln Euro. W wyniku przyjętego przez Polskę podejścia, każdy rolnik uprawniony dostał dopłatę 1,5 grosza do 1 kg mleka. Dodatkowo KE zezwoliła państwom członkowskim na wsparcie producentów mleka sumą 15 000 Euro/rok w ramach pomocy publicznej, pod warunkiem ograniczenia produkcji mleka lub utrzymania jej na poziomie ubiegłorocznym. Mechanizm ten do tej pory nie został wykorzystany w Polsce.

Wykład Kingi Adamaszwili - Specjalistki ds. żywienia, zdrowia i prawa żywnościowego w Europejskim Stowarzyszeniu Mleczarzy (EDA) o promocji produktów mlecznych, oraz o szansach i wyzwaniach w kontekście obecnej polityki zdrowotnej i żywieniowej UE. Był też wśród nas Dyrektor Komunikacji CNIEL w Paryżu, przewodniczący Europejskiego Forum Mleczarskiego (EMF) Laurent Damiens, który podzielił się swoim doświadczeniem w rozwijaniu paneuropejskiej strategii komunikacji w odniesieniu do produktów mleczarskich. Jednak przykłady strategicznych narzędzi z zakresu jakości i promocji omówił Dyrektor Marketingu Austriackiej Izby Rolniczej , wiceprezes Austriackiego Towarzystwa Promocji Jakości – Christian Jochum. Zagadnienia związane z eksportem produktów mleczarskich do Chin omówiła Bozena Malmgren z Tetra Pak.

Dzięki obecności przedstawicieli krajów z całego świata, ta międzynarodowa konferencja to niepowtarzalna okazja do zdobycia cennego doświadczenia. Na rynku mleka występuje nierównowaga podażowo–popytowa, która jest wynikiem zwiększonej produkcji mleka i podaży produktów mleczarskich na rynku krajowym i unijnym, zwłaszcza w konsekwencji zniesienia systemu kwot mlecznych połączonej z osłabionym popytem na produkty mleczarskie na rynkach krajów rozwijających się oraz embargiem rosyjskim na produkty rolno-spożywcze z UE. Od początku 2016 r. popyt na produkty mleczarskie na rynkach zagranicznych ulega poprawie jednak w tempie niepozwalającym na szybkie zagospodarowanie powstałych w skutek zwiększonej dynamiki skupu i produkcji nadwyżek produktów mleczarskich. Tak sytuację na rynku mleka skrócił Krzysztof Jurgiel, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Satriyo Pringgodhany  - I Sekretarz ds. Ekonomicznych Ambasady Republiki Indonezji podał receptę na lepsze jutro w branży mleczarskiej. Jest to mianowicie Wspólnota Gospodarcza ASEAN. Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej to szybko rozwijający się blok handlowy w Azji o coraz większym znaczeniu gospodarczym. Całkowita populacja ASEAN liczy około 620 milionów ludzi, a łączne PKB przekracza 2,5 biliona USD, przy czym średni wzrost produktu krajowego brutto na przestrzeni ostatniej dekady wynosił około 6% rocznie. Rynek mleczarski w ASEAN (Indonezja, Malezja, Filipiny, Singapur, Tajlandia i Wietnam) charakteryzuje się kombinacją czynników, które wspólnie wspierają rosnącą konsumpcję produktów mlecznych. Są to: wysoki współczynnik urodzeń, rosnące zarobki, coraz lepsza dieta, wzrost współczesnej sprzedaży detalicznej, urbanizacja, ogólnokrajowe programy na rzecz spożycia mleka w szkołach. Oczekuje się, że konsumpcja produktów mlecznych w ASEAN-6 będzie do 2020 r. rosnąć o 2,4% rocznie.

Za nami też uroczysta Gala wręczenia nagród X Rankingu Spółdzielni Mleczarskich. Ranking Spółdzielni Mleczarskich to jedyne w swoim rodzaju przedsięwzięcie, które bada i poddaje analizie zgłoszone mleczarnie. Ich oceną zajęło się grono niezależnych ekspertów i znawców sektora mleczarskiego. Firmy, które wzięły udział w rankingu były poddawane ocenie w pięciu kategoriach: finansowej, klientów, procesów, potencjału i dostawców.

Jubileuszowy Ranking Spółdzielni Mleczarskich wygrała Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita. Zakład w Wysokiem Mazowieckiem powstał w 1928 roku, zatrudniał wówczas ok. 30 osób i zajmował się wyłącznie produkcją serów i masła. Obecnie Mlekovita to drugi co do wielkości producent wyrobów nabiałowych w Polsce. II miejsce zajęła Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy, natomiast III miejsce Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Sierpcu. Specjalne wyróżnienie Kapituły otrzymała Spółka Kaskat Sp. z o.o. oraz Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Jasienicy Rosielnej. Zwycięzcą kategorii specjalnej Lider nowych technologii w obsłudze dostawcy mleka przyznanej przez Centrum Informatyki „ZETO” w Białymstoku jest Spółdzielnia Mleczarska w Gostyniu. Zwycięzcą Kategorii Specjalnej Lider Ekspansji przyznanym przez Credit Agricole Bank Polska S.A. jest Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita. Podczas uroczystej gali przyznano również Statuetkę Partnera Biznesowego CABP dla Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kole oraz Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka przez Credit Agricole Bank Polska S.A. Miłym akcentem zakończenia gali było wręczenie statuetki pamiątkowej dla Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krzysztofa Jurgiela.

Oceny rankingowej spółdzielni zgłoszonych z całej Polski dokonali wybitni eksperci zaangażowani do projektu przez organizatora przedsięwzięcia – Polską Izbę Mleka. Podobnie jak w ubiegłorocznej edycji, w składzie byli: Ewa Domańska – Naczelnik w Wydziale Produktów Zwierzęcych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Monika Tyska – Dyrektor Biura Spraw Zagranicznych Agencji Rynku Rolnego; dr hab. Michał Pietrzak, prof. SGGW; Joanna Nowak – Ekspert Polskiej Izby Mleka, Prezes Zarządu Infodome Sp. z o.o.; Agata Jakóbczyk-Zielińska – Dyrektor Departamentu Dużych Klientów Korporacyjnych w Credit Agricole Bank Polska S.A.; Przemysław Misiewicz – Wiceprezes Zarządu Centrum Informatyki „ZETO”. Działanie Sfinansowane z Funduszu Promocji Mleka.
Forum Spółdzielczości Mleczarskiej to wyjątkowe miejsce do nawiązania owocnych relacji biznesowych, które mogą realnie przełożyć się na rozwój i efektywnie wpłynąć na dwustronne relacje handlowe.

Mleczarstwo Moeschle

Szukaj - Katalog Firm

Porady

Jogurt – lekarstwo ze sklepowej lodówki

mleczarnie portal

W spisie naszych zakupów bardzo często pojawia się jogurt. Kupujemy, bo jest smaczny, zdrowy, zaspokaja gł...

Wapń z nabiału lepszy dla kości niż z preparatów.

mleczarnie portal

Wapń z mleka i jego przetworów jest zdrowszy dla kości niż węglan wapnia zawarty w s...

Zdrowy początek dnia. Śniadanie najważniejszy posiłek dnia

mleczarnie portal

Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia – to powszechnie znana prawda. Co jednak zrobić, by ten ...

Mleczarnie, Zakłady mleczarskie, Mleko, Nabiał, Sery, Przemysł mleczarski, Mleczarstwo, Targi, Firmy, Ogłoszenia, Produkty, Porady, Artykuły Mleczarnie, Zakłady mleczarskie, Mleko, Nabiał, Sery, Przemysł mleczarski, Mleczarstwo, Targi, Firmy, Ogłoszenia, Produkty, Porady, Artykuły