Technologie przemysłu mleczarskiego

Wykorzystanie separatorów w branży mleczarskiej

artykuł mleczarstwo

W branży mleczarskiej, podobnie jak w każdym zakładzie spożywczym, niezwykle ważnym tematem jest zachowanie najwyższych norm higienicznych a ...

Więcej w: Nowe technologie

Nowe technologie

źródło: magnetix.com.pl

W branży mleczarskiej, podobnie jak w każdym zakładzie spożywczym, niezwykle ważnym tematem jest zachowanie najwyższych norm higienicznych a więc doskonałej czystości surowców, półproduktów i gotowych wyrobów. W tym celu w mleczarniach oprócz urządzeń służących do transportu i przetwórstwa mleka, zastosowanie mają również urządzenia odpowiadające za detekcję i usuwanie wykrytych zabrudzeń z surowców.

 

Jednym z elementów powodujących zanieczyszczenie są zabrudzenia metalami. Zabrudzenia takie mogą potencjalnie powstać podczas całego procesu produkcyjnego czyli w wielu miejscach linii technologicznej. Ich przyczyną może być korozja, niesprawny element danej maszyny, uszkodzona powłoka w ciągu technologicznym, błąd ludzki itd. Niedopuszczalne jest jednak aby takie cząstki metali przedostały się do produkowanego mleka bądź wyrobów mlecznych, dlatego konieczne jest ich usuwanie. W tym celu stosuje się urządzenia filtrujące takie jak detektory metali, separatory magnetyczne oraz filtry magnetyczne metali.

Detektory metali

Detektory metali wykrywają zarówno stale żelazne i nieżelazne. Często stosuje się je za separatorami magnetycznymi aby wykryć cząstki niemagnetyczne, które nie zostały odseparowane. Wykrywacze mogą być montowane na rurociągach bądź w postaci tunelowej (bramkowej). Można je więc umieścić w dowolnym miejscu produkcji. Urządzenia te sygnalizują wykrycie cząstki metalu i jeśli mają wbudowaną taką opcję to przesyłają taką informację do urządzenia nadrzędnego (sterującego) odpowiadającego za dany fragment produkcji.

Do jednych z najlepszych na rynku należą detektory metalu Magnetix dostępne w wersjach jako tunelowy wykrywacz metali, okrągły detektor metali (na rurociąg), płaski detektor metali (np. do montażu pod powierzchnią taśmociągu). W ofercie dostępny jest również detektor rentgenowski.

Innymi urządzeniami wykorzystywanymi w celu separacji metali jest zastosowanie separatorów magnetycznych metali, które pozwalają na wykrycie i usuwanie cząstek metali magnetycznych.

Natomiast poprzez zastosowanie filtrów magnetycznych żywotność instalacji zostanie zwiększona. Usuwają zanieczyszczenia żelazne z surowców płynnych lub półpłynnych transportowanych w rurociągach ciśnieniowych. W branży mleczarskiej zakazane jest, aby niepożądane elementy przedostały się do końcowych produktów spożywczych, co właśnie zapewniają m.in filtry  magnetyczne.

Mleczarstwo Moeschle

Szukaj - Katalog Firm

Porady