Porady, Know-How

Krowa w laktacji potrzebuje odpowiednie ilości światła, powietrza i ruchu. Takie warunki są niezbędne dla zdrowia i dobrostanu krów

 • Najlepszy dobrostan: przyjemne i wygodne legowiska
 • Ponad 80% krów znajdujących się na legowiskach, musi leżeć
 • Ponad 80% leżących krów, powinno przeżuwać
 • Ponad 80% stojących krów, musi pobierać paszę
 • Mniej niż 20% stojących krów, powinno przeżuwać
 • Raz w tygodniu należy dokładnie wydezynfekować legowiska, stosując 50 g SanoSan® (ok. 2 garści na legowisko)
 • Krowy muszą mieć stały dostęp do wody. Najlepiej sprawdzają się poidła wannowe, z których krowy mogą pić długimi łykami. Woda musi czysta i smakować
 • Dawka musi być regularnie kontrolowana i w razie konieczności korygowana

Zawartość tłuszczu w mleku:

 • Ponad 5% tłuszczu w mleku przy niskim poziomie białka na początku laktacji = niedobór energii (ketoza)
 • Poniżej 4,4% tłuszczu w mleku = niedobór cukrów w żwaczu, złu stosunek skrobia: cukier (norma 3:1).

Zawartość białka w mleku: 3,3-4,0%

 • Zbyt wysoki poziom białka = nadmiar energii
 • Zbyt niski poziom białka = deficyt energii
 • Różnica poziomu białka w mleku na początku i na końcu laktacji nie powinna być większa niż 0,3-0,4%.

Stosunek białko:tłuszcz

 • Przy niższym stosunku jak 1:1,2 = za mało włókna w dawce (kwasica)
 • Przy wyższym stosunku niż 1:1,2 = za małe energii w dawce (ketoza)

Poziom mocznika w mleku: 25-30 mg/ dl

 • zbyt wysoki poziom mocznika = nadmiar białka
 • zbyt niski poziom mocznika = niedobór białka

Zawartość komórek somatycznych w mleku < 150.000 komórek/ ml = zdrowe wymię

Bakterie w mleku < 30.000 bakterii/ ml = mleko higieniczne

Zawartość laktozy w mleku: 4,8%

 • Niska (4,5- 4,6%) = zdrowe wymię
 • Za wysoka (>5%) = infekcje

Aktywność przeżuwań

 • > 60 przeżuwań na 1 kęs = za dużo włókna
 • < 50 przeżuwań na 1 kęs = za mało włókna

Konsystencja odchodów:

 • Zbyt stała = dawka zawiera za mało białka lub za mało wody
 • Zbyt płynna = dawka zawiera za dużo skrobi nie strawnej w żwaczu i/ lub za dużo białka
 • Kał rozwodniony = niedobór białka
 • Ziarno zbóż lub kukurydzy w kale = strata energii; jakie jest przygotowanie paszy?
 • Gnojówka się pieni = za dużo skrobi niestrawnej w żwaczu
 • Resztki włókna w odchodach = za mało energii (cukier i/ lub skrobia) w żwaczu lub za dużo włókna
 • Różne odchody w całym stadzie = selekcjonowanie paszy

Mocz:

 • Bez zapachu, klarowny, pH ok. 7 = dobra przemiana materii
 • Zapach potu, mętny = uszkodzenia nerek

Mikroelementy:

 • Nasada włosa jest szara do białej = niedobór miedzi
 • Zwężenie/ zniekształcenie cebulki włosa = niedobór cynku
 • Problemy z racicami = niedobór cynku
 • Rozdwojone końcówki włosów = niedobór cynku
 • Cysty na jajnikach = niedobór manganu

 

Mleczarstwo Moeschle

Szukaj - Katalog Firm

Porady