Wiadomości - Mleczarstwo

Polska Izba Mleka: spada spożycie mleka.
Spożycie mleka w Polsce spada, a jest i tak średnio trzy razy mniejsze niż w innych krajach UE (dawnej piętnastki), dlatego potrzeba większej promocji produktów mleczarskich, także na terenie Unii - wynika z najnowszego opracowania, powstałego na zlecenie Polskiej Izby Mleka.

 

Raport nt. oceny wiedzy konsumentów o produktach mleczarskich oraz wskazania przyczyn niskiego spożycia tych artykułów w Polsce, przygotowała warszawska firma Infodome. Zbadano 1 tys. konsumentów w całej Polsce. Badania sfinansowała PIM oraz Fundusz Promocji Mleczarstwa.

Jak poinformowała PAP Agnieszka Maliszewska, dyrektor biura PIM, badania wykazały dużą świadomość konsumentów przy wyborze produktów. Za mała jest natomiast wiedza społeczeństwa na temat walorów spożycia mleka. Dodała, że widać konieczność prowadzenia kampanii promocyjnych kierowanych nie tylko do młodych, aktywnych ludzi, ale także do osób starszych o mniej zasobnych portfelach.

 

Przeprowadzone badania wykazały, że mleko nie jest spożywane w rodzinach, w których dzieci się usamodzielniły. Wskazało na to najwięcej badanych (14 proc.). Świadczy to o tym, że mleko i jego przetwory są postrzegane jako potrzebne do wzrostu i rozwoju młodych ludzi. Z kolei 12 proc. badanych uznało, że nie spożywa mleka z uwagi na jego jakość. Znacznie mniejszy wpływ mają natomiast kwestie zdrowotne, np. alergie. Co dziesiąty badany wskazał, że na spadek spożycia mleka ma wpływ jego cena.

 

Z podanych w raporcie danych wynika, że w Polsce spożycie mleka w 2007 roku wyniosło 34,9 litra na osobę rocznie, podczas gdy w Szwecji jest to 145,5 litra, w Holandii 122,9 litra, w Danii 138 litrów.

Produkcja mleka w Polsce jest na stabilnym poziomie - 1,3 mld litrów. Prognoza produkcji masła na 2008 rok to 178 tys. ton. W latach 2005-2007 było to 174-182 tys. ton.

 

Według PIM kryzys w branży mleczarskiej w 2008 roku jest widoczny, chociażby dlatego, że załamał się eksport. Maliszewska przypomniała, że od stycznia zniesione zostały dopłaty do eksportu, do jego wyhamowania przyczynił się także mocny kurs złotego. Np. prognoza eksportu masła w 2008 roku to 28,5 tys. ton; w 2007 roku było to 31,4 tys. ton - podaje raport.

 

Dynamicznie rozwija się jednak rynek jogurtów i tzw. mlecznych napojów fermentowanych (kefiry, maślanki). W 2007 r. odnotowano 16,6-proc. wzrost w porównaniu do 2005 roku. Głównie dotyczy to jogurtów.

Po mleko sięgnęło 70 proc. badanych. Niemal połowa w tej grupie (45,2 proc.) spożywa coraz mniej mleka. Dlatego autorzy opracowania wskazują, że należy promować spożycie artykułów mlecznych i zwiększać na nie popyt. Potrzebna też jest dalsza koncentracja przetwórstwa mleka, poprawa efektywności produkcji firm, uproszczenie struktury produkcji - chociażby przez obniżanie kosztów dostaw mleka.

 

Autorzy badania wskazują też na konieczność promocji polskich marek produktów mlecznych poza granicami kraju. "Problem w tym, że na promocję w UE nawet największych polskich koncernów mlecznych nie stać" - dodaje Maliszewska.

 

Na podstawie danych m.in. GUS, Ministerstwa Rolnictwa podano w raporcie, że w 2007 roku 232 podmioty sektora mleczarskiego osiągnęły przychód 21,8 mld zł i było to o 15 proc. (realny wzrost) więcej niż w minionych latach. Podmioty te osiągnęły zysk netto 674,5 mln zł. Zatrudniały 37,2 tys. osób. Liczba podmiotów maleje, bo branża konsoliduje się, spada także zatrudnienie - o 10 proc. Maleje też liczba producentów surowca, bo produkcja mleka staje się coraz bardziej specjalistyczna.

Polska Izba Mleka powstała w kwietniu 2008 roku. Jest organizacją samorządu gospodarczego, utworzoną, aby promować i umacniać polskie mleczarstwo w kraju i za granicą. Izba, mająca siedzibę w Białymstoku, skupia blisko 100 podmiotów, m.in. dwie największe polskie mleczarnie Mlekpol z Grajewa i Mlekovitę z Wysokiego Mazowieckiego (obie z województwa podlaskiego). Obok mleczarni zrzesza dużych producentów mleka i dostawców technologii dla mleczarstwa. KOW

 

Tematy:
Mleczarstwo Moeschle

Szukaj - Katalog Firm

Porady