Wiadomości - Mleczarstwo

Od 14 do 16 września w XIV Forum Spółdzielczości Mleczarskiej uczestniczyło: 220 uczestników, 12 narodowości, przedstawiciele rządów z 9 krajów, 15 przedstawicieli organizacji branżowych z kraju i ze świata, 26 Prelegentów, 36 Panelistów, 17 partnerów komercyjnych, 13 partnerów honorowych, 75 Prezesów i Dyrektorów Mleczarni, ponad 70 przedstawicieli współpracujących z branżą. Podczas 3-dniowego spotkania omówione zostały tematy wielkiej wagi dla Polski, Europy i Świata.

Profesor Andrzej Babuchowski, w ciekawy sposób omówił sytuację w Polsce rok  po zniesieniu kwot mlecznych. W celu przeciwdziałania kryzysowi Komisja Europejska (KE) wprowadziła kilka działań. Przede wszystkim przeznaczyła na zwalczanie kryzysu 420 mln Euro, z czego Polsce przypadło 28,9 mln Euro. W wyniku przyjętego przez Polskę podejścia, każdy rolnik uprawniony dostał dopłatę 1,5 grosza do 1 kg mleka. Dodatkowo KE zezwoliła państwom członkowskim na wsparcie producentów mleka sumą 15 000 Euro/rok w ramach pomocy publicznej, pod warunkiem ograniczenia produkcji mleka lub utrzymania jej na poziomie ubiegłorocznym. Mechanizm ten do tej pory nie został wykorzystany w Polsce.

Wykład Kingi Adamaszwili - Specjalistki ds. żywienia, zdrowia i prawa żywnościowego w Europejskim Stowarzyszeniu Mleczarzy (EDA) o promocji produktów mlecznych, oraz o szansach i wyzwaniach w kontekście obecnej polityki zdrowotnej i żywieniowej UE. Był też wśród nas Dyrektor Komunikacji CNIEL w Paryżu, przewodniczący Europejskiego Forum Mleczarskiego (EMF) Laurent Damiens, który podzielił się swoim doświadczeniem w rozwijaniu paneuropejskiej strategii komunikacji w odniesieniu do produktów mleczarskich. Jednak przykłady strategicznych narzędzi z zakresu jakości i promocji omówił Dyrektor Marketingu Austriackiej Izby Rolniczej , wiceprezes Austriackiego Towarzystwa Promocji Jakości – Christian Jochum. Zagadnienia związane z eksportem produktów mleczarskich do Chin omówiła Bozena Malmgren z Tetra Pak.

Dzięki obecności przedstawicieli krajów z całego świata, ta międzynarodowa konferencja to niepowtarzalna okazja do zdobycia cennego doświadczenia. Na rynku mleka występuje nierównowaga podażowo–popytowa, która jest wynikiem zwiększonej produkcji mleka i podaży produktów mleczarskich na rynku krajowym i unijnym, zwłaszcza w konsekwencji zniesienia systemu kwot mlecznych połączonej z osłabionym popytem na produkty mleczarskie na rynkach krajów rozwijających się oraz embargiem rosyjskim na produkty rolno-spożywcze z UE. Od początku 2016 r. popyt na produkty mleczarskie na rynkach zagranicznych ulega poprawie jednak w tempie niepozwalającym na szybkie zagospodarowanie powstałych w skutek zwiększonej dynamiki skupu i produkcji nadwyżek produktów mleczarskich. Tak sytuację na rynku mleka skrócił Krzysztof Jurgiel, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Satriyo Pringgodhany  - I Sekretarz ds. Ekonomicznych Ambasady Republiki Indonezji podał receptę na lepsze jutro w branży mleczarskiej. Jest to mianowicie Wspólnota Gospodarcza ASEAN. Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej to szybko rozwijający się blok handlowy w Azji o coraz większym znaczeniu gospodarczym. Całkowita populacja ASEAN liczy około 620 milionów ludzi, a łączne PKB przekracza 2,5 biliona USD, przy czym średni wzrost produktu krajowego brutto na przestrzeni ostatniej dekady wynosił około 6% rocznie. Rynek mleczarski w ASEAN (Indonezja, Malezja, Filipiny, Singapur, Tajlandia i Wietnam) charakteryzuje się kombinacją czynników, które wspólnie wspierają rosnącą konsumpcję produktów mlecznych. Są to: wysoki współczynnik urodzeń, rosnące zarobki, coraz lepsza dieta, wzrost współczesnej sprzedaży detalicznej, urbanizacja, ogólnokrajowe programy na rzecz spożycia mleka w szkołach. Oczekuje się, że konsumpcja produktów mlecznych w ASEAN-6 będzie do 2020 r. rosnąć o 2,4% rocznie.

Za nami też uroczysta Gala wręczenia nagród X Rankingu Spółdzielni Mleczarskich. Ranking Spółdzielni Mleczarskich to jedyne w swoim rodzaju przedsięwzięcie, które bada i poddaje analizie zgłoszone mleczarnie. Ich oceną zajęło się grono niezależnych ekspertów i znawców sektora mleczarskiego. Firmy, które wzięły udział w rankingu były poddawane ocenie w pięciu kategoriach: finansowej, klientów, procesów, potencjału i dostawców.

Jubileuszowy Ranking Spółdzielni Mleczarskich wygrała Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita. Zakład w Wysokiem Mazowieckiem powstał w 1928 roku, zatrudniał wówczas ok. 30 osób i zajmował się wyłącznie produkcją serów i masła. Obecnie Mlekovita to drugi co do wielkości producent wyrobów nabiałowych w Polsce. II miejsce zajęła Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy, natomiast III miejsce Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Sierpcu. Specjalne wyróżnienie Kapituły otrzymała Spółka Kaskat Sp. z o.o. oraz Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Jasienicy Rosielnej. Zwycięzcą kategorii specjalnej Lider nowych technologii w obsłudze dostawcy mleka przyznanej przez Centrum Informatyki „ZETO” w Białymstoku jest Spółdzielnia Mleczarska w Gostyniu. Zwycięzcą Kategorii Specjalnej Lider Ekspansji przyznanym przez Credit Agricole Bank Polska S.A. jest Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita. Podczas uroczystej gali przyznano również Statuetkę Partnera Biznesowego CABP dla Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kole oraz Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka przez Credit Agricole Bank Polska S.A. Miłym akcentem zakończenia gali było wręczenie statuetki pamiątkowej dla Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krzysztofa Jurgiela.

Oceny rankingowej spółdzielni zgłoszonych z całej Polski dokonali wybitni eksperci zaangażowani do projektu przez organizatora przedsięwzięcia – Polską Izbę Mleka. Podobnie jak w ubiegłorocznej edycji, w składzie byli: Ewa Domańska – Naczelnik w Wydziale Produktów Zwierzęcych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Monika Tyska – Dyrektor Biura Spraw Zagranicznych Agencji Rynku Rolnego; dr hab. Michał Pietrzak, prof. SGGW; Joanna Nowak – Ekspert Polskiej Izby Mleka, Prezes Zarządu Infodome Sp. z o.o.; Agata Jakóbczyk-Zielińska – Dyrektor Departamentu Dużych Klientów Korporacyjnych w Credit Agricole Bank Polska S.A.; Przemysław Misiewicz – Wiceprezes Zarządu Centrum Informatyki „ZETO”. Działanie Sfinansowane z Funduszu Promocji Mleka.
Forum Spółdzielczości Mleczarskiej to wyjątkowe miejsce do nawiązania owocnych relacji biznesowych, które mogą realnie przełożyć się na rozwój i efektywnie wpłynąć na dwustronne relacje handlowe.

Mleczarstwo Moeschle

Szukaj - Katalog Firm

Porady