Porady, Know-How

Zamieszczamy listę firm, które w roku 2009 na postawie umowy z ARiMR świadczą usługi w zakresie odbioru, transportu i utylizacji padłych zwierząt gospodarskich w całym województwie mazowieckim:
Usługi te wykonują:


1. P.P.P. Bacutil Sp.J. tel. 081/882-47-27

2. Saria Małopolska Sp.z o.o. tel. 012/387-30-65

3. P.W. Amba Sp.z o.o. tel. 023/679-80-09

4. ZR-P Farmutil HS S.A. tel. 067/281-42-61

5. Hetman Sp. z o.o. tel. 056/683-25-62

 

Telefony, pod którymi przyjmuje się zgłoszenia od rolników, czynne są przez całą dobę.
Warunki udzielania pomocy finansowej w wypadku straty zwierzęcia (chodzi o finansowanie lub ylko dofinansowanie kosztów odbioru, transportu i utylizacji) zostały określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2007 w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji (Dz. U. z 2007 r. Nr 77 poz. 514).

 

Wielkość zwierząt
Zgodnie z rozporządzeniem:

 

sztuką dużą zwierząt gospodarskich z gatunku bydło lub konie jest każda sztuka bydła lub konia mająca co najmniej 12 miesięcy życia,
sztuką małą zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy lub konie jest każda sztuka bydła lub konia poniżej 12 miesiąca życia oraz każda sztuka owcy lub kozy niezależnie od wieku
sztukę małą zwierząt gospodarskich z gatunku świnie ustala się przy użyciu następującego współczynnika:
• sztuka mała - w przypadku świni o masie całkowitej powyżej 110 kg
• 0,55 sztuki małej - w przypadku świni o masie ciała od 50 do 110 kg
• 0,25 sztuki małej - w przypadku warchlaka o masie ciała od 20 do 50 kg
• 0,05 sztuki małej - w przypadku prosięcia o masie ciała do 20 kg

Wysokość dofinansowania


Agencja dofinansowuje koszty ponoszone przez producenta rolnego w następującej wielkości:

100%:
- zbioru i transportu padłego bydła, owiec, kóz, koni oraz świń;
- utylizacji bydła, które ukończyło 24 miesiąc życia oraz owiec i kóz, które ukończyły 12 miesiąc życia ( w ramach zwalczania BSE)

75 %;
- Utylizacji padłego bydła poniżej 24 miesiąca życia, owiec i kóz poniżej 12 miesiąca życia oraz świń i koni niezależnie od ich wieku.

Wynika z tego, że rolnik ryczałtowy płaci tylko 25% za utylizację małych sztuk, tj. 13,08 zł i dużych sztuk – 43,59 zł, resztę pokrywa ARiMR rozliczając się bezpośrednio z zakładem utylizacyjnym.

 

źródło: modr.mazwosze

Mleczarstwo Moeschle

Szukaj - Katalog Firm

Porady

Pij mleko - Będziesz żyć dłużej ?!

mleczarnie portal

Picie mleka może wydłużać życie.Spożywanie dużych ilości mleka i przetworów mlecznych w dzieciństwie może korzystnie wp...

Jak żywić krowy mleczne?

Krowa w laktacji potrzebuje odpowiednie ilości światła, powietrza i ruchu. Takie warunki są niezbędne dla ...

Polski Związek Owczarski

Polski Związek Owczarski 02-360 Warszawa ul. Siewierska 13 tel. 022 659 58 18 fax: 022 659 58 ...

Mleczarnie, Zakłady mleczarskie, Mleko, Nabiał, Sery, Przemysł mleczarski, Mleczarstwo, Targi, Firmy, Ogłoszenia, Produkty, Porady, Artykuły Mleczarnie, Zakłady mleczarskie, Mleko, Nabiał, Sery, Przemysł mleczarski, Mleczarstwo, Targi, Firmy, Ogłoszenia, Produkty, Porady, Artykuły